تخفیف ویژه

بهترین فرصت برای شما

بسته های ویژه مرکز بیزینس کوچینگ تجارت بین الملل

پکیج جامع صادرات

شامل 3 دوره

7,840,000 تومان
  • دوره صادرات پارتیزانی
  • دوره مشتری یابی(بازاریابی)
  • مکاتبات بازرگانی

پکیج ویژه تجارت

شامل 4 دوره

9,840,000 تومان
  • دوره صادرات پارتیزانی
  • دوره ایمپورت پلاس
  • دوره مشتری یابی(بازاریابی)
  • مکاتبات بازرگانی
VIP

پکیج جامع واردات

شامل 2 دوره

5,840,000 تومان
  • دوره ایمپورت پلاس
  • مکاتبات بازرگانی
دوره ها به صورت تکی
فقط تا پایان این جمعه فرصت دارید از تخفیف های شگفت انگیز ما استفاده کنید
مرکز بیزینس کوچینگ تجارت بین الملل - آکادمی دکتر امیرحسین جعفری