دوره های آموزشی

جستجوی پیشرفته
دسته بندی دوره ها
مشتری یابی بازاریابی بین الملل مرکز بیزینس کوچینگ تجارت بین الملل آکادمی دکتر امیرحسین جعفری

مشتری یابی (بازاریابی بین الملل)

۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مکاتبات بازرگانی به انگلیسی مرکز بیزینس کوچینگ تجارت بین الملل آکادمی دکتر امیرحسین جعفری

مکاتبات بازرگانی به انگلیسی

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آموزش صادرات پارتیزانی مرکز بیزینس کوچینگ تجارت بین الملل آکادمی دکتر امیرحسین جعفری

صادرات پارتیزانی – آموزش صادرات

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه-عملی-صادرات-فرش-دستباف-کوچینگ-تجارت-بین-الملل-آکادمی-دکتر-امیرحسین-جعفری

کارگاه عملی صادرات فرش دستباف

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ایمپورت پلاس آموزش واردات کوچینگ تجارت بین الملل آکادمی دکتر امیرحسین جعفری

ایمپورت پلاس – آموزش واردات

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان