آموزش ها

تجارت بین الملل ارزیابی مهارت های تجاری گام های صادراتی

تجارت بین الملل و ارزیابی مهارت های تجاری

کارگاه VIP صادرات و واردات

آموزش صادرات از مبتدی تا پیشرفته

آموزش صادرات – صادرات پارتیزانی

کارگاه عملی صادرات فرش دستباف

آموزش واردات – ایمپورت پلاس

دوره مشتری یابی ( روش های بازاریابی بین الملل )

مکاتبات بازرگانی به انگلیسی

شروع تجارت